KLENOTNICKÝ PRŮMYSL

Jsme odborníci

Neustále zdokonalujeme technologické procesy, používání nejkvalitnějších brusných a lešticích materiálů a compoundů nám umožnilo vyvinout spolehlivé metody pro dosažení zrcadlového lesku obrobků.

 

Tam, kam se tělísko nedostane – leštění obtížně přístupných míst


Dosah tělísek do různých drážek, prohlubní a rohů často není možný. Nejlepším řešením pro obrábění tohoto druhu dílců jsou magnetické leštičky, jejichž úkolem je vstupní vyčištění a vyleštění obtížně dostupných míst.

 

Příprava podkladu jako klíč k úspěchu


Proces broušení se provádí v odstředivých dohlazovacích strojích řady EC nebo TE ve verzi pro provoz za mokra. Široká nabídka strojů několika velikostí zaručuje výběr optimálního objemu pro potřeby daného výrobního programu a separační systémy, kterými jsou vybaveny stroje TE, zajišťují, že separace obrobků od vsázky bude rychlé a bezproblémové. Doba obrábění je několikanásobně kratší než u analogických operací prováděných v kruhových vibrátorech a ještě lépe jsou na tom odstředivá zařízení ve srovnání s bubnovými leštičkami. Proces podporují chemické vodní roztoky, které zlepšují kluzné vlastnosti a zrychlují proces mikrofrézování. Rychlé vyprazdňování pracovní komory umožňuje častou změnu cyklu, což se odráží ve vysoké produktivitě strojů této třídy.

Proces broušení probíhá obvykle ve dvou etapách s použitím pryskyřičných tělísek s různým stupněm otěru.
A): surový odlitek se značnými nerovnostmi povrchu, B): vyhlazený obrobek po dvoufázovém broušení

 

Broušení mimořádně citlivých výrobků


Vzájemné působení, k němuž dochází mezi brusivem a obrobkem a obrobky navzájem v odstředivých hladičkách, je mnohem agresívnější než u kruhových vibrátorů. V případě velmi citlivých obrobků (náhrdelníky, velkorozměrové nebo dlouhé obrobky s tloušťkou menší než 0,3 mm) se broušení provádí v kruhových vibrátorech pomocí speciálních pryskyřičných tělísek, které zvyšují intenzitu obrábění postupným uvolňováním brusného prášku.

 

Zrcadlový lesk bez nejmenší trhliny? Leštění za mokra


CEROFIN je vlajková technologie firmy AVALON, která se řadu let úspěšně používá v oboru klenotnictví a také v průmyslu na celém světě. Obrobený povrch má zrcadlový lesk, bez viditelných technologických trhlin, které jsou typické pro konvenční metody ručního a mechanického obrábění leštění za sucho v ořechovém granulátu. Pečlivý výběr obráběcích parametrů a použití strojů značky AVALON je zárukou opakovatelných cyklů a konečný efekt je vždy na nejvyšší úrovni.

 

Jak to funguje?


Vybroušené výrobky projdou hlazením v kruhovém vibrátoru. Tato fáze představuje nedílnou součást celého procesu. Omílací vsázku tvoří porcelánová tělíska CMG a prášek GP20. Speciální složení použitého prášku kombinuje dvě funkce: vytvořená pasta v počáteční fázi náležitě vyhladí povrch a v závěrečné fází plní roli leštidla a dává obrobkům předběžný lesk. Tato fáze z hlediska času trvá přibližně 16 hodin a byla přizpůsobena pro práci v nočním režimu. Proces probíhá s uzavřeným víkem, což zaručuje stabilní práci. Takto připravený povrch pak získává finální lesk ve vsázce ze speciálními porcelánovými tělísky. Obrobky se vyznačují vysokým leskem na vnější i na vnitřní straně.

 

Krátká doba zpracování a vynikající výsledky? Leštění za sucha


Rychlého a rovnoměrně efektivního obrábění lze dosáhnout dvoufázovým procesem leštění s využitím ořechového granulátu. Celý proces probíhá v libovolném odstředivém dohlazovacím stroji a včetně broušení trvá celkem 6 hodin. Výsledek? Dokonalý povrch s hlubokým, zrcadlovým leskem. Navíc se jedná o spolehlivou technologii pro obrábění tenkých a plochých dílů, které mají tendenci se spojovat nebo slepovat během obrábění v kruhových vibrátorech. Vzhledem k tomu, že vzájemné působení v odstředivých dohlazovacích strojích je mnohem agresívnější než v případě kruhových vibrátorů, u klenotů a šperků s velkou hmotností existuje riziko poškození při nárazech obrobku o obrobek.

KLENOTNICKÝ PRŮMYSL
KLENOTNICKÝ PRŮMYSL
KLENOTNICKÝ PRŮMYSL
KLENOTNICKÝ PRŮMYSL
KLENOTNICKÝ PRŮMYSL
KLENOTNICKÝ PRŮMYSL
KLENOTNICKÝ PRŮMYSL

Przejdź do góry strony