ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Při procesu broušení za mokra vždy vznikají technologické odpadní vody, ve kterých se často nacházejí rozpuštěné částice obráběných kovů. Často jde o drahé kovy jako například zlato nebo stříbro. Rekuperace drahých kovů je mimořádně důležitá z ekonomických důvodů. Čištění odpadních vod navíc úzce souvisí s určitými právními normami, které ukládají povinnost opětovně využívat přečištěnou vodu pro další obráběcí procesy. K zajištění efektivního čištění odpadních vod a zároveň k rekuperaci drahých kovů, se používají  kaskády a čistírny.

Náš kaskádový systém K6/250 se skládá z dvou modulů: 100litrové vstupní nádoby, ve které se shromažďuje hrubý kal a 4stupňové kaskády pro čištění vody. Celé zařízení umožňuje účinné zachytávaní zbytků drahých kovů a úplnou rekuperaci vody. Produktivita stroje umožňuje, aby k němu byly připojeny stroje k povrchovému obrábění za mokra.

Technologické odpadní vody u flokulačních čistíren se přivádějí do pracovní komory, která je vyrobená z materiálů s vysokou chemickou odolností. Míchadlo, které se nachází uvnitř nádoby, uvádí odpadní vody do rotačního pohybu, což zvyšuje účinnost působení přidávaných chemických látek. Odpadní voda se po několika minutách práce stroje slije do filtračních pytlů. Zbytky, které se usadí ve filtru, putují k recyklaci, čímž je zachován materiál, který byl opracován při obrábění obrobků. Voda po filtraci je čistá a lze ji znovu využít.

 

Przejdź do góry strony