ODSTŘEDIVÉ DOHLAZOVACÍ STROJE

Odstředivé dohlazovací stroje patří k nejmodernějším a nejrychlejším strojům pro povrchové obrábění. Délka trvání procesů je několikanásobně kratší než u analogických operací prováděných v kruhových vibrátorech a ještě lépe jsou na tom odstředivá zařízení ve srovnání s bubnovými leštičkami.

Stroje této řady nahrazují vstupní ruční opracování a připravují obrobky pro další fáze povrchového obrábění. Povrchové obrábění v odstředivém dohlazovacím stroji umožňuje: odhrotování; srážení a zaoblování hran; broušení; odmašťování; čištění; odstraňování kamene, koroze, usazenin; vyhlazování; leštění.

Odstředivé dohlazovací stroje se dělí na zařízení pro provoz za mokra s provozními kapalinami nebo pro provoz za sucha s ořechovým granulátem. Mokrý proces podporují chemické roztoky, které zlepšují kluzné vlastnosti a zrychlují proces mikrofrézování. K dávkování provozních kapalin se využívá čerpadlo s regulací průtoku. U suché metody se používá ořechový granulát nebo dřevěné kostičky, které plní roli nosiče brusných a lešticích past. Pracovní komoru u suchých procesů chladí speciální vzduchové čerpadlo, které vhání vzduch do pracovního prostoru. Stroje v obou variantách, suché i mokré, mají plynulou regulaci otáček.

Odstředivé dohlazovací stroje naší výroby se odlišují především inovativním tvarem pracovní komory. Ta je zaoblená, a proto je pohyb vsázky optimální a je menší pravděpodobnost vzniku nárazových stop u obrobků. Tento tvar navíc zajišťuje dlouhodobý a bezporuchový provoz stroje.

Stroj funguje na principu vytvoření odstředivé síly, která vzniká rotačním pohybem rotoru. Obrobky a brusná tělíska se pohybují spirálovitě uvnitř pracovní komory, čímž jejich vzájemné působení a vznikající kontaktní síly jsou mnohem větší než u vibračního pohybu. Cílem je zintenzívnit a zkrátit celý proces – agresívnější mikroobrábění významně zrychluje procesy odhrotování a broušení.

Odstředivé dohlazovací stroje jsou opatřeny systémem nastavitelné pracovní štěrbiny. Odpad po obrábění za mokra lze proto průběžně odstraňovat ve formě kalu. Při suchém provozu membránové čerpadlo vhání štěrbinou dovnitř vzduch, což má za úkol chránit rotor a kruh proti poškození drobnými ořechovými skořápkami. Doporučujeme, aby pracovní štěrbina při mokrém provozu byla nastavena v rozmezí 0,15–0,2 mm. Naopak nastavení štěrbiny u suchého provozu by mělo být v rozmezí 0,05–0,1 mm.

Systém proplachování a snadné a rychlé vyprazdňování pracovní komory umožňují častou změnu cyklu, což se projevuje vysokou produktivitou strojů této třídy.

Przejdź do góry strony