LISOVANÉ, FRÉZOVANÉ A SOUSTRUŽENÉ OBROBKY

 

Proč je vhodné používat strojní obrábění

Dílce po třískovém obrábění – soustružení, frézování a lisování – nemají z hlediska povrchové úpravy obvykle uspokojivou podobu. Nárůst kvalitativních požadavků, které určují konstrukční nebo estetické ohledy, vyžaduje aplikaci dodatečných dokončovacích operací. Ve velké míře se navíc jedná o práce, které se provádějí ručně a vyznačují se nízkou stupněm mechanizace. Jak lze rychle dosáhnout očekávaného efektu? Nejlepším řešením je zapojit omílací zařízení, která  účinně umožní získat požadovaný výsledek.

 

Co získáme vyhlazením povrchu


Míra hladkosti povrchu souvisí nejen s estetickými aspekty, ale má také klíčový vliv na životnost spolupracujících součástí. Existence  řady nerovností vede k rychlejšímu opotřebení kontaktních ploch. Dílec tak v důsledku přichází o své provozní vlastnosti a dochází u něj k narušení řady parametrů jako například odolnosti proti korozi nebo meze únavy. Níže představujeme příklady grafů funkčního povrchu před a po obrábění pomocí omílání.

Náležitá hladkost zajišťuje delší životnost funkčních povrchů.

Které stroje pro daný typ obrobků?


Kruhové vibrátory patří mezi univerzální stroje, které splní různé požadavky na obrábění omíláním od odhrotování až po úpravu povrchu tak, aby měl reflexní vlastnosti. Kontaktní síly jsou mnohem méně agresivní než u odstředivých dohlazovacích strojů, což umožňuje efektivně vyhlazovat obrobky s různou hmotností a rozměry.

 

K obrábění dílců podélného tvarů doporučujeme žlabové vibrátory řady WR, které jsou ideální k odhrotování obrobků s velkými přídavky na obrábění.
 

Ideálním nástrojem pro obrábění velkého množství drobných a lehkých obrobků jsou odstředivé dohlazovací stroje, které jsou určeny pro rychlé a efektivní obrábění. Doba obrábění je v nich několikanásobně kratší než u analogických operací prováděných v kruhových vibrátorech a ještě lépe jsou na tom odstředivá zařízení ve srovnání s bubnovými leštičkami.

 

LISOVANÉ, FRÉZOVANÉ A SOUSTRUŽENÉ OBROBKY
LISOVANÉ, FRÉZOVANÉ A SOUSTRUŽENÉ OBROBKY
LISOVANÉ, FRÉZOVANÉ A SOUSTRUŽENÉ OBROBKY

Przejdź do góry strony