SEPARAČNÍ SYSTÉMY

Zvláštní roli u obrábění velkého množství dílců hrají separační systémy. Ruční oddělování obrobků je časově náročně a nepříznivě ovlivňuje efektivitu procesu. V naší nabídce máme ruční separátory, které využívají sílu uživatele a osvědčily při oddělování obrobků od vsázky, a dále mechanické separátory, které se uvádějí do vibračního pohybu, jenž usnadňuje oddělení média od obrobků bez zásahu člověka.

Mechanická separace, která je integrovaná s omílacími stroji, umožňuje provádět proces ve velkoobjemovém měřítku. Tato zařízení fungují na principu generování mechanických kmitů, které vedou k oddělení tělísek od obráběných dílců na sítu s vhodně zvolenou velikostí.

Mechanický separátor lze využít také k prosévání tělísek, aby došlo k oddělení opotřebeného brusiva, jehož požadovaný tvar a velikost jsou už zdeformované. K tomuto účelu se používá přídavné spodní síto, které slouží k oddělení opotřebeného brusného média. Mechanické separátory jsou určeny pro stroje s objemem 18 litrů a více. Existují ve standardní a miniaturní variantě.    

Základnu stroje tvoří nosný rám, na který lze umístit pracovní jednotku zvoleného mechanického separátoru. Tuto jednotku pohání elektromotor. Konstrukce zařízení je lehká a kompaktní, a proto ho lze přemísťovat ručně. Dodatečná funkce plynulé regulace otáček umožňuje upravit přesně určené parametry podle druhu tříděných dílců.

Mechanický separátor je zařízení s jednoduchou a bezpečnou obsluhou, umožňuje zvýšit produktivitu práce a zkrátit dobu technologického procesu rychlým a efektivním oddělením brusiva od obrobků.

Przejdź do góry strony